Javne nabavke

2021.


Допуна Плана јавне набавке за 2021. годину можете преузети овде. (word)

 

 


Предмет јавне набавке:  Набaвка  буковог огревног дрвета 

Позив за подношење понуда за можете преузети овде. (word)


Позив за подношење понуда  Услуге посебног линијског   превоза радника и ученика школе у друмском саобраћају

можете преузети овде. (word)


2020.


План јавне набавке на које се одредбе закона не примењују за 2021. годину можете преузети овде.(word)


Допуна плана – Јавне набавке за 2020. годину


Одлуку о додели уговора

У поступку јавне набвке мале вредности услуге, бр. ЈН 1.2.1./20. Набавка услуге превоза
Преузмите документацију у .pdf формату.

  1. Одлука о додели уговора

Одлуку о додели уговора
У поступку јавне набвке мале вредности услуге, бр. ЈН 1.2.1./19. Набавка услуге превоза

Преузмите документацију у .pdf формату.

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација

Одлуку о додели уговора
У поступку јавне набвке мале вредности услуге, бр. ЈН 1.2.1./19. Набавка услуге превоза

Преузмите документацију у .pdf формату.

 


Одлуку о додели уговора у поступку јавне набвке мале вредности услуге, бр. ЈН 1.2.1./19 
Преузмите документацију у .pdf формату.

 


Набавка услуге превоза ученика и радника школе у друмском путничком превозу за посебне намене за школску 2019.годину.
Преузмите документацију у .pdf формату.


Набавка услуге превоза ученика и радника школе у друмском путничком превозу за посебне намене за школску 2019.годину.
Преузмите документацију у .pdf формату.