Обогаћен једносменски рад активан у току Дечије недеље

Четврти дан Дечје недеље
Радионица “Сарадња и солидарност” – Обогаћен једносменски рад
На основу одобрења Министарства просвете, науке и технолошког развоја од септембра ове школске године школа је ушла у пројекат “Обогаћен једносменски рад” у матичној школи у Крушевици. Након редовне наставе школа организује бројне образовне и васпитне активности са циљем пружања додатне подршке укупном развоју ученика.