Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу

😊Вредни смо и кад је субота 😊
Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“.