Дечија недеља 2021.

Дечја недеља 2021.године почела је представљањем Програма активности обележавања и упознавањем ученика са Конвенцијом УН о правима детета. На одржаној седници Ученичког парламента било је речи о остваривању дечјих права за време пандемије и о важности вршњачке подршке у редовним и ванредним околностима.
 
Другог дана Дечје недеље посебно су били вредни ученици и учитељице у издвојеном одељењу у Бољару. Планиране су и реализоване три активности: Прича о јесени-креативна радионица, Мост међу генерацијама и Радионица ученика Обогаћеног једносменског рада „Важност вршњачке подршке у остваривању права детета“.