Болести зависности

У Основној школи “Карађорђе Петровић”, jуче је за ученике одржано предавање и радионица на тему “Болести зависности”. Циљ ових активности јесте појачана едукација ученика о борби против болести зависности, као и скретање пажње на опасност и последице које ове болести остављају на младе особе.