Одлука о усвајању Завршног рачуна за 2020. годину

 

На  седници  школског одбора Основне школе „  Карађорђе  Петровић “  Крушевица, одржане дана 24. 02. 2021.  године , донешена  је селедeћа

 

                                                            О Д Л У К А

 

            На седници  Школског одбора Основне школе „ Карађорђе Петровић“  Крушевица, одржане дана 24. 02. 2021. године,  донешена је одлука о усвајању Завршног рачуна за 2020. годину, у складу са Законом.

            Одлука о усвајању Завршног рачуна донета је већином  гласова од укупног броја чланова школског одбора.

 

 

У  Крушевици  24. 02. 2021. Године                                                               Председник школског одбора

                                                                                                                                                 Анђица Анђелковић