Еколошка секција

И ове школске године на иницијативу ученика уз сарадњу са предметним наставницима ученици су уређивали школско двориште.