Други дан Дечје недеље 2020. – ДЕЦА И ОБРАЗОВАЊЕ

Други дан Дечје недеље
ДЕЦА И ОБРАЗОВАЊЕ
“Подељена срећа, два пута је већа”
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ