ЧИТАЈМО ГЛАСНО! ЧИТАЈМО СВУДА!

Укажимо на значај књиге, читања и школске библиотеке!
Поводом Националног дана књиге, 28. фебруара школски библиотекар реализовала је акцију „Читајмо гласно“.
Читајмо гласно са ученицима у школској библиотеци, у учионици, испред школе, на дрвету, у парку, на ливади…
Читање наглас омиљених стихова, цитата, делова омиљених књига, као и разговор о прочитаном.
Читање је почело у 5 до 12 (11.55), што би симболично представљало крајње време да се окренемо неговању књиге и културе уопште.
Циљ ове заједничке активности свих Школских библиотекара јесте подстицање читања, као и неговање матерњег језика и културе читања, повезивање школске библиотеке и школе са локалном заједницом, повезивање са установама, као и промоција рада и сарадње школских библиотекара.