Ненаставно особље

Име и презиме
Марина ИлићДиректор
Предраг РанђеловићСекретар
Јелена ПауновићСтр.сарадник –педагог
Тамара КоцићСтр.сарадник –педагог
Сања СтојановићСтр.сарадник- библиотекар
Данијела СтаменковићШеф рачуноводства
Весна РистићКуварица/пом.радник
Драгољуб ТрифуновићДомар/пом.радник
Маја РанђеловићПомоћни радник
Драган ТасићПомоћни радник
Данијела СтојановићПомоћни радник