Мисија и визија школе

Мисија: Мисија наше школе је да подстиче самопоуздање, развој јаких страна ученика, одговорност према себи и другима, професионално понашање запослених и  сарадничке односе са свим заинтересованим странама као и рушење баријере између села и града, коришћење и употреба људског ресурса средине у реализацији наставног програма.

Визија: Желимо да будемо школа у којој наставници и ученици заједно уче стварајући вредности које одговарају савременим и будућим изазовима и који својим радом и знањем промовишу значај одрживог развоја и инклузивног друштва високо се позиционирајући у локалној заједници.