Контакт

ОШ „Карађорђе Петровић“ Крушевица

Село Крушевица

тел: 016/875-458

тел/фаx: 016/ 875-458

email: oskrusevica1858@gmail.com