Права и обавезе ученика у школи

Дана 16. 10. 2018.  ученици седмог разреда изразили су жељу да на креативан начин, у виду радионице прикажу Права и обавезе ученика у школи. Најпре смо обавили разговор зашто је важно поштовање ових правила и извршавање обавеза на време, а затим су ученици добили прилику да то и прикажу на паноу .“ Ако ниси неодговоран и извршаваш своје школске обавезе на време, поштујеш права других можеш очекивати да се и твоја права поштују„.
Будући да су нам добробит деце, њихова интересовања и потребена првом месту, циљ нам је да ова школа буде подстицајна и безбедна средина, која позитивно утиче на развој стваралачких способности деце.
Досадашње радионице које смо реализовали са ученицима показале су како ученици уживају у тимском раду, опуштенији су, комуникативнији и развијају своје самопоуздање обављајући различите задатке. Реализатори ове радионице јесу педагог школе Тамара Коцић заједно са наставницом енглеског језика Аном Цецић. 💕