Трећи дан Дечје недеље у издвојеном одељењу у Бољару и Доњем Дејану

Трећи дан Дечје недеље у издвојеном одељењу у Бољару и Доњем Дејану
ДЕЦА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
“Подељена срећа, два пута је већа”
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Локална самоуправа је донирала саднице, које су ученици засадили у школском дворишту у циљу очувања животне средине и развијања еколошке свести.