Издвојена одељења

ОШ „Карађорђе Петровић“ у Крушевици има и своја издвојена одељења и то у местима: